Kontakt

Pilski Rynek Hurtowy Spółka z o.o.
64-920 Piła, ul. Ceramiczna 19
tel.:, 601 870 335, 510 483 560
e-mail: prh@prh.pila.pl

Dane rejestrowe:

Pilski Rynek Hurtowy Spółka z o.o., NIP 764-20-33-217, REGON 570351330
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000163592
Kapitał Zakładowy w całości wpłacony 1.618.500,00 zł.

Prezes Zarządu:
Michał Kołodziejczyk
e-mail: michal.kolodziejczyk@prh.pila.pl

Administracja:
Magdalena Jopek
e-mail: magdalena.jopek@prh.pila.pl

Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00