Pilski Rynek Hurtowy - Kontakt

Pilski Rynek Hurtowy Spółka z o.o. w likwidacji
64-920 Piła, ul. Ceramiczna 19
tel.: 510 483 560
e-mail: prh@prh.pila.pl

Dane rejestrowe:

Pilski Rynek Hurtowy Spółka z o.o. w likwidacji, NIP 764-20-33-217, REGON 570351330
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000163592
Kapitał Zakładowy w całości wpłacony 1.618.500,00 zł.

Likwidator:
Michał Kołodziejczyk
e-mail: michal.kolodziejczyk@prh.pila.pl